Loading...
HEM 2019-03-14T10:46:42+01:00

Våra förvaltningsuppdrag omfattar helhetslösningar för Bostadsrättsföreningar och Aktiebolag.

Canseko AB har sedan starten 1999 utvecklat tjänster inom ekonomi, löpande bokföring och administration för bostadsrättföreninger samt mindre och medelstora aktiebolag.

Vår konsultverksamhet omfattar bildande av bostadsrättsföreningar i nyproduktion av bostäder, ekonomiska planer, finansiering och projektekonomi.

Nyproduktion/totalentreprenad

Vi bildar bostadsrättsföreningar i nyproduktion, ekonomiska planer och finansiering.
Från planidé till färdig produkt, vi är med hela vägen.

Ekonomisk förvaltning

Våra förvaltningsuppdrag omfattar helhetslösningar för Bostadsrättsföreningar och Aktiebolag.

Från löpande bokföring till årsbokslut och årsredovisning. Komplett bostadsrättsadministration.

Brf-verksamheten

Vi erbjuder följande paketlösning eller valda delar av denna Löpande bokföring

  • Hyresavisering och hyresreskontra
  • Kvartalsvis avrapportering
  • Finansieringslösningar, ränteswapar
  • Bokslut och Årsredovining
  • Deklaration
  • Löner och uppbörder

Canseko AB
Box 95
SE 182 11 DANDERYD

Tel: 08-544 950 86
Fax: 08-544 950 87